• Metryczka

  • Ta strona jest tworzona przez Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie, ul. Kazimierza Wielkiego 12, za pomocą CMS EduPage (www.edupage.org). Operatorem technicznym serwera tej strony jest firma >aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Information about the website operator:

   • Nazwa szkoły
   • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie, ul. Kazimierza Wielkiego 12
   • Telefon
   • 89 751 81 71
   • Adres szkoły
   • 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12
    Poland