• Podmioty realizujące zadania publiczne obowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą.

    Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

    UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

     

    • Dostarczenie do Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie dokumentu elektronicznego

    W celu dostarczenia do Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie  dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.

    Dokładna instrukcja zakładania konta. Porady praktyczne (wraz ze zrzutami ekranowymi), jak założyć konto, zaczynają się od strony 5. ww. instrukcji.

    Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie Wystarczy kliknąć w link:

    https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SP5KETRZYN%20

    Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Szkoły Podstawowej nr 5. Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów.

    Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

    Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

    • Profil zaufany ePUAP

    Profil zaufany ePUAP każda (pełnoletnia) osoba zakłada również za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl.

    Dokładna instrukcja zakładania profilu zaufanego 
    Porady praktyczne (wraz ze zrzutami ekranowymi), jak założyć profil zaufany, zaczynają się od str. 9. ww. instrukcji.

    Po złożeniu wniosku w systemie profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w każdym urzędzie skarbowym, w każdym urzędzie wojewódzkim, w wybranych oddziałach ZUS i wybranych urzędach gmin. Lista punktów potwierdzających. Punkty potwierdzające są odpowiednio oznakowane.

    Najczęściej zadawane pytania odnośnie profilu zaufanego

    Trzy filmy instruktażowe odnośnie rejestracji na platformie ePUAP oraz odnośnie profilu zaufanego

    • Złożenie pisma podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym

    Obok możliwości złożenia dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej istnieje możliwość złożenia pisma podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie, w godzinach jego pracy. Podpisany elektronicznie plik może być dostarczony na płycie CD albo przenośnym dysku (pendrive). Nośnik musi umożliwiać zapisanie na nim urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).


    Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie, ul. Kazimierza Wielkiego 12
   • 89 751 81 71
   • 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12
    Poland
  • Logowanie

 • Realizując obowiązek artykułu 11 ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 (dz. u. poz. 1000), informujemy iż, Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewelina Marcinowska, z którą kontakt możliwy jest za pośrednictwem emaila:  sp5.iod@miastoketrzyn.pl
  nr tel.: +48 89 752 05 30