• Wpłaty na Radę Rodziców

    • Wpłaty na Radę Rodziców proszę przelewać na konto

     w Banku Spółdzielczym w Reszlu Oddział w Kętrzynie.

     NUMER KONTA BANKOWEGO
     50 8851 0008 3005 0508 0346 0001

       Prezydium Rady Rodziców

     w tytule opłaty proszę dodać imię, nazwisko i klasę do której uczęszcza dziecko

     W jednym przelewie można umieścić wspólną kwotę
     np. jednej składki RR i  ubezpieczenia kilkoro dzieci.


      W związku z obecna sytuacją  i wpłatami na konto kwot za ubezpieczenie
      wpłaty z tego tytułu proszę uregulować do 15.10.2021.       Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021 / 2022


      

      

      


     Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020 / 2021


            

      

      


     Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019 / 2020

      


     Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018 / 2019

      


      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie, ul. Kazimierza Wielkiego 12
   • sp5@pro.onet.pl
   • zsketrzyn.inf@gmail.com
   • 89 751 81 71
   • 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12 Poland
  • Logowanie

 • Realizując obowiązek artykułu 11 ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 (dz. u. poz. 1000), informujemy iż, Inspektorem Ochrony danych jest Pani Monika Zygmunt - Jakuć, z którą kontakt możliwy jest za pośrednictwem emaila: iodsp5@miastoketrzyn.pl.