• Harmonogram półkolonii zorganizowanej w naszej szkole

     • Harmonogram półkolonii zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 5
      z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie
      w terminie 10 lipca - 21 lipca 2023r.      I  tydzień: 10 – 14.07.2023r.
       
      10.07.2023      (poniedziałek)
      9.00-9.10        – Uroczyste rozpoczęcie półkolonii, podział na grupy, informacje o charakterze     
                                i przebiegu zajęć, zapoznanie uczestników z regulaminem
      9.10-9.30        – Śniadanie
      10.00- 12.00   –  Wyjście na basen
      12.00-13.00      –   Powrót do szkoły
      13.00-13.30    – Obiad
      13.30-14.00  –  Gry i zabawy podwórkowe na świeżym powietrzu
       
      11.07.2023    (wtorek)
      9.00-9.10        – Powitanie, sprawdzenie obecności, przedstawienie porządku dnia
      9.10-9.30        –  Śniadanie
      10.00- 12.30   –Spotkanie edukacyjne  ze Strażą Graniczną  w Kętrzynie
      13.00- 13.30   – Obiad
      13.30-14.00    –  Zajęcia profilaktyczne „Bezpieczne wakacje”

      12.07.2023 (środa)
      9.00-9.10     – Spotkanie organizacyjne - omówienie planu dnia.
      9.10- 9.30    –Śniadanie
      9:30 -10.30  – Spotkanie z Zumbą – zajęcia taneczne grupa I, II/ grupa  III, IV, V- zabawy na świeżym powietrzu
      10.30 -13.00   –  Wyjście na basen
      13.00-13.30  – Obiad
      13.30 -14.00 –Turniej gier–rozgrywki grupowe

      13.07.2023      (czwartek)
      9.00-9.10        – Powitanie, sprawdzenie obecności, przedstawienie porządku dnia
      9.10-9.30        –  Śniadanie   
      10.00-11.00    –  Spotkanie z Zumbą grupa  III, IV, V  / grupa I, II
                              zabawy na świeżym powietrzu
      11.00 – 12.00 –  Zabawy integracyjne
      13.00-13.30  –  Obiad
      13.30- 14.00   – Zdrowo  jem ,więcej wiem – układanie piramidy zdrowia
       
      14.07.2023     (piątek)
      9.00 -9.10  – Powitanie, sprawdzenie obecności, przedstawienie porządku dnia
      9.10- 9.30       –  Śniadanie
      9.30  -12.30    – Wyjście na basen
      12.30 – 13.00 – Powrót do szkoły
      13.00-13.30  –  Obiad
      13.30-14.00    – Zajęcia plastyczne w grupach: Stop Cyberprzemocy!-By nie nienawidzić         
                               w sieci - HEJT
       

      II  tydzień: 17 – 21.07.2023r.

      17.07.2023    (poniedziałek)
      9.00-9.10      –    Powitanie, sprawdzenie obecności, przedstawienie porządku dnia
      9.10- 9.30       –  Śniadanie
      10.00-12.30  – Wyjście na basen
      12.30- 13.00 – Powrót do szkoły
      13.00-13.30    – Obiad
      13.30-14.00  –    Zajęcia kreatywne: malowanie farbami na folii stretch, gry i zabawy      
                                podwórkowe - gra w klasy

      18.07.2023      (wtorek)
      9.00-9.10        – Powitanie, sprawdzenie obecności, przedstawienie porządku dnia
      9.10-9.30        – Śniadanie
      10.00- 13.00  – Wyjście do Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie - spotkanie edukacyjne
      13.00-13.30     – Obiad
      13.30-14.00   – Zabawy z chustą integracyjną
      „Muzyczna chusta”
      „Na karuzeli”

      19.07.2023     (środa)
      9.00-9.10        – Powitanie, sprawdzenie obecności, przedstawienie porządku dnia
      9.10- 9.30      –  Śniadanie
      9.30-12.30 –  Wyjazd do Giżycka – rejs statkiem po jeziorze Niegocin.
                         
      12.30 - 13.00   –  Powrót do szkoły
      13.00-13.30    – Obiad
      13.30-14.00    – Bajki animacyjne  z rzutnika

      20.07.2023     (czwartek)
      9.00-9.10      – Powitanie, sprawdzenie obecności, przedstawienie porządku dnia
      9.10 -9.30       –  Śniadanie
      9.30-12.00 – Zajęcia  taneczne  
      12.00-13.00 – Karaoke
      13.00- 13.30   – Obiad
      13.30-14.00    – Zajęcia profilaktyczne - pogadanka

       21.07.2023     (piątek)
      9.00-9.10   – Powitanie, sprawdzenie obecności, przedstawienie porządku dnia
      9.10-9.30  –  Śniadanie
      9.30-10.30-  Karaoke
      10.30-13.00 – Wyjście na seans filmowy do Kina Gwiazda                        
      13.00-13.30  – Powrót do szkoły
      13.30-13.45 – Obiad
      13.45 -14.00 – Podsumowanie półkolonii - wręczenie drobnych upominków i dyplomów. Wykonanie pamiątkowego zdjęcia.


      Program może ulec zmianie w trakcie trwania wypoczynku, o wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani.
       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie, ul. Kazimierza Wielkiego 12
    • 89 751 81 71
    • 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12 Poland
   • Logowanie

  • Realizując obowiązek artykułu 11 ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 (dz. u. poz. 1000), informujemy iż, Inspektorem Ochrony danych jest Pan Rafał Andrzejewski, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem emaila: :  iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl nr tel.: 504 976 690