• Ogłoszenie

     • I a – A. Woźniak - 211

       

      I b – M. Kowalska – 207

       

      I c – M. Krupska - 209

       

      II a – K. Szulc - 214

       

      II b – J. Pyra - 216

       

      II c – K. Ciborska - 213

       

      III a – M. Krzyżanowska - 210

       

      III b – K. Klancewicz - 204

       

      III c – E. Chałkowska-Dwulat - 203

       

      IV a – D. Arszułowicz - 112

       

      IV b – W. Jałoszewski - 116

       

      IV c – J. Stankiewicz - 102

       

      V a –D. Gryta - 8


      V b – Sz. Januszanis - 113


      V c –  M. Stefaniak – Rogowska - 16


      VI a – J. Czerniakowska - 10


      VII a –  J. Zapaśnik - 106


      VII b –  A. Banasiak - 109


      VII c – A. Korenik - 9


      VII d – A. Jankowska -  12


      VIII a – B. Lipka - 13


      VIII b – M. Kruklis –  4


      VIII c – D. Malinowska -  110


      VIII d –  A. Płoska - 108

       

     • Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2021/2022

     • Wydawnictwo Katechetyczne:

      Klasa I - "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego"

      Klasa II - "To jest mój Syn umiłowany"

      Klasa III - "Kto spożywa moje Ciało, ma życie"

      Klasa IV - "Jestem chrześcijaninem"

      Klasa V - "Bóg nas szuka"

      Klasa VI - "Jezus nas zbawia"

      Klasa VII - "Twoje Słowo światłem na mojej drodze"

      Klasa VIII - "Ty ścieżkę życia mi ukażesz"