• Przypomnienie

     • Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).

     • Ekspozycja "W średniowiecznej kuchni"

     • 29 września uczniowie klas IV b, VIII b i VIII c wzięli udział w otwarciu ekspozycji "W średniowiecznej kuchni" w baszcie obronnej przy ulicy Traugutta. Mieli okazję obejrzeć  pokazy średniowiecznej kuchni przygotowane przez Pana Pawła Szymańskiego, który od wielu lat jest stałym uczestnikiem kętrzyńskich Jarmarków Średniowiecznych, jak też wysłuchać opowieści o kuchni w średniowieczu przygotowane przez dr Alicję Dobrosielską.

       

     • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

     • Głośne czytanie dzieciom stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Czytając, chronimy dziecko przed uzależnieniem od telewizji i komputerów. Moc głośnego czytania to nie tylko tekst książki, to także miły głos czytającego, bliskość, wspólny uśmiech i wzruszenie, niepowtarzalny nastrój chwili. Głośne czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają!

     • Rowerem na spotkanie przygody i nie tylko

     •  26 września członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo - Turystycznego pod opieka Panów: Bartosza Machniewskiego i Andrzeja Graczyka wzięli udział w VII Ogólnopolskiej Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej "Sadzimy drzewa dla przyszłych pokoleń", która odbyła się z okazji 70 - lecia powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego. 

         Do udziału w naszej wyprawie zaprosiliśmy Panią Magdę, mamę jednego z uczniów oraz członków Zarządu Oddziału PTTK w Kętrzynie. 

          Wszyscy uczestnicy spotkali się na parkingu obok naszej szkoły i o godzinie 9:00 wyruszyliśmy ścieżką rowerową do Nowej Różanki, a stamtąd piękną, widokową trasą do Wilczego Szańca. Tam czekała na nas Pani Irena z Nadleśnictwa Srokowo, która była koordynatorem naszych leśnych działań oraz opiekunem w czasie pobytu na terenie byłej wojennej kwatery Hitlera. 

          Po otrzymaniu sadzonek, przystąpiliśmy do pracy. Pani Irena wskazała nam rejon, w którym posadziliśmy 70 drzewek. Po ciężkiej, ale przyjemnej oraz bardzo pożytecznej pracy, przyszedł czas na relaks i gry terenowe. Wspaniałą zabawą okazało się poszukiwanie ukrytych wśród ruin skrytek geocaching. Jedną z nich odnalazła jako pierwsza Amelka N. Pobyt w Wilczym Szańcu zakończył się rozpaleniem ogniska i pieczeniem kiełbasek. 

          Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promocyjne przekazane przez Nadleśnictwo Srokowo, a członkowie SKTT także nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Kętrzyn. Nasza grupa w podziękowaniu za trud poniesiony w czasie sadzenia lasu,otrzymała zaproszenie do udziału w "żywej lekcji historii", która odbędzie się na terenie Wilczego Szańca. 

           Serdecznie dziękujemy Pani Magdalenie za piękny fotoreportaż z naszej wyprawy, Pani Irenie za opiekę oraz wiele cennych wskazówek dotyczących prawidłowego sadzenia drzew, a Panu Burmistrzowi za sfinansowanie zakupu artykułów spożywczych i nagród rzeczowych. Naszym podopiecznym życzymy wielu niezapomnianych wrażeń z tej i - mamy nadzieję -  następnych wypraw. 

                                         Z turystycznym pozdrowieniem Bartosz Machniewski i Andrzej Graczyk

     • Badanie kompetencji uczniów rozpoczynających naukę w klasie czwartej

     • 22 września uczniowie klas czwartych napisali przełożony – z powodu pandemii – Trzecioteścik, który tym samym stał się badaniem kompetencji uczniów rozpoczynających naukę w klasie czwartej i podsumowaniem dotychczasowej nauki w klasach młodszych. Test obejmował zagadnienia z języka polskiego i matematyki. Arkusze zostaną odesłane do Instytutu Badań Kompetencji w Wałbrzychu, więc na wyniki trzeba będzie zaczekać.

     • Sprzątanie świata

     • 18 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji "Sprzątanie Świata – Polska 2020” pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.”. Żywa lekcja ekologii z pewnością poszerzy ich wiedzę na temat segregacji odpadów i zachęci do dbania o środowisko na co dzień.

     • VI edycja Paraolimpiady

     • 17 września w kętrzyńskiej hali MOSiR odbyła się VI edycja Paraolimpiady pod hasłem ,,Sport to siła, to jest  moc. Razem bądźmy więc co rok”.

      W imprezie udział wzięły placówki zaprzyjaźnione z kętrzyńskim Warsztatem Terapii Zajęciowej, ogółem 6 drużyn, blisko stu uczestników.

      Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy uczestniczyli  w zmaganiach sportowych, takich jak: rzut piłką lekarską i palantową, rzut do obręczy, dart, rzut do kosza, slalom z piłką, bule, bieg na 200m. Rywalizacja była bardzo zacięta, a emocje sięgały zenitu.

      Mimo że główny cel, jaki przyświecał Paraolimpiadzie, to dobra zabawa, nasi uczniowie dali  z siebie wszystko, żeby uzyskać jak najlepsze wyniki w poszczególnych konkurencjach.        W efekcie zdobyliśmy złoty medal, 2 srebrne i brąz. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a drużyna puchar.

      Drużynowo szkoła zajęła czwarte miejsce w przeciąganiu liny, co zważywszy na przewagę wiekową konkurentów, jest wynikiem bardzo dobrym.

      Cieszymy się bardzo z sukcesów naszych zawodników i gratulujemy.

      Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie, a kibicom za gorący doping.

       Z pozdrowieniami opiekunowie grupy: Aneta Machniewska, Natalia Mackiewicz, Bartosz Machniewski

     • Specjaliści z pasją

     •  

      Chcemy oficjalnie ogłosić, że udało nam się  zrealizować to, o czym od dawna marzyłyśmy, a mianowicie założenie stowarzyszenia. Powstało ono  w  maju bieżącego roku z  inicjatywy nauczycieli, którzy w pełniejszy sposób chcieli działać na rzecz dziecka – ucznia, poszerzając tym samym działania Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie.

      W czerwcu 2020 r.  „SOBOTNIKI”  Stowarzyszenie specjalistów z pasją działających na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  otrzymało status organizacji pozarządowej . Obejmuje ono stowarzyszenia zwykłe i fundacje skupiające ludzi robiących coś dobrego dla innych, angażujących się w projekty kulturalne lub sportowe. Tych, którzy poświęcają swój czas ważnej inicjatywie, tak jak nasze STOWARZYSZENIE.

       Inspiracją  do założenia tego przedsięwzięcia było prowadzenie od 5 lat Klubu  sobotniego „PoMoc”.  Wszystkie  działania mają na celu rozwijanie zainteresowań  i uzdolnień  wśród dzieci, kształtowanie postaw akceptacji , zwiększenie poczucia własnej wartości i tolerancji wobec drugiej osoby.

      W dużej mierze kładziemy nacisk na wszechstronną pomoc uczniom z  SPE, ich rodzicom w sprawach dotyczących diagnozy, edukacji,  rehabilitacji, poprawy zdrowia i aktywizacji społecznej .

      Zachęcamy rodziców uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do zapisów w naszym stowarzyszeniu „SOBOTNIKI”. Ci ,którzy nas nie znają,  mogą  dowiedzieć się więcej  o naszych działaniach ze strony internetowej szkoły.

      Najbliższe zajęcia odbędę się w  naszej szkole w sobotę 26.09.2020r o godz.10.00 (boczne wejście).

      „SOBOTNIKI”   SERDECZNIE ZACHĘCAJĄ  DO WŁĄCZENIA SIĘ W NASZE DZIAŁANIA WSZYSTKICH, KTÓRYM LEŻY NA SERCU DOBRO ICH DZIECI I UATRAKCYJNIENIE DZIAŁAŃ SZKOŁY.

      Można przekazać darowiznę na nasze konto bankowe, które podamy w najbliższym czasie.

      Z uśmiechem  zapraszamy do nas!

                                                          Pani Gosia, Kasia, Natalia, Aneta i  Natalia

     • Zapomniane zabawy podwórke w świetlicy szkolnej

     • Od początku września piękne słońce zachęcało do spędzania czasu na świeżym powietrzu, dlatego też dużo czasu dzieci ze świetlicy spędzały na placu zabaw oraz w pięknym przyszkolnym ogrodzie. Był to dobry czas na zapoznanie uczniów z zabawami i grami, które nauczyciele ze świetlicy dobrze znają ze swojego dzieciństwa. Bawiliśmy się m.in. w „Baba jaga patrzy”,„Gąski, gąski do domu”, „Szalona kucharka”, graliśmy w klasy. Bardzo miło spędziliśmy czas i dzieci jednogłośnie uznały, że bez nowych technologii można atrakcyjnie i twórczo spędzić czas wolny.

      Świetlica w Naszej Szkole to miejsce, w którym uczniowie mogą nie tylko poczekać na zajęcia czy rodziców. To przestrzeń, w której rozwijane są zainteresowania, pasje, odkrywane talenty podczas rozmaitych zajęć m.in. plastycznych, sportowych, technicznych, muzycznych, czytelniczych. 

       

      Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 – 16:00.

     • Opłaty za obiady

     • W roku szkolnym 2020/2021 opłat za obiady należy dokonywać na konto 96 1240 5598 1111 0000 5029 1197

      Opłat należy dokonywać do piątego dnia każdego miesiąca. Wyjątkiem jest wrzesień - do 15.09.

     • Opłaty za ubezpieczenie i Radę Rodziców

     • W roku szkolnym 2020/2021 wpłat na ubezpieczenie (39 zł płatne do końca września) oraz Radę Rodziców (30 zł) należy dokonywać na konto Rady Rodziców - 50 8851 0008 3005 0508 0346 0001

      W tytule proszę podać, czego dotyczy opłata, dodać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

     • DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW

     • Od dnia 07.09.2020 r. (poniedziałek) w stołówce szkolnej zostaną wydawane obiady. Uczniowie chcący korzystać z posiłków zobowiązani są dostarczyć do dnia 04.09.2020 r. (piątek) DEKLARACJĘ KORZYSTANIA Z OBIADÓW. Deklaracje należy złożyć do pedagoga szkolnego, intendentki lub w sekretariacie szkoły. Koszt obiadu – 4 zł.

      Deklaracja w załączniku

      deklaracja_obiady(1).docx

     • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

     • 1 września punktualnie o godzinie 9.00 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Z powodów epidemicznych uroczystość była inna niż zwykle - uczestniczyli w niej jedynie uczniowie klas pierwszych i czwartych. Po odczytaniu listu Burmistrza Miasta Kętrzyn Pana Ryszarda Niedziółki i przemówieniu Pani Dyrektor Bożeny Mickiewicz dzieci spotkały się z wychowawcami klas. Witaj, szkoło!